Buenos Aires New Contemporaty Art Museum

  • LOKALIZACJA: Buenos Aires
  • POWIERZCHNIA: 8 515 m2
  • PROJEKT: 2012
  • PROJEKTANT: Otylia Danielewicz-Labacka, Katarzyna Buczkowska (w ramach zespołu One Architekci)
  • WSPÓŁPRACA: Wizualizacje – Pluskota Studio

Definicja sztuki. Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne. Ale tak na prawdę jej pojęcie niemożliwe jest do jej kompletnego określenia. Jej definicja jest dla każdego z nas zupełnie inna.

Wejście do domu zlokalizowano w Sztuka pobudza nasze emocje i naszą wyobraźnię działając na wszystkie zmysły. Założeniem projektu muzeum sztuki nowoczesnej w Buenos Aires jest chęć przybliżenia sztuki każdemu z nas, bez limitu wieku, bez znaczenia do jakiej grupy czy klasy społecznej przynależymy. Prezentacja sztuki odbywa się na takiej zasadzie abyśmy mogli indywidualnie uczestniczyć bezpośrednio w jej procesie poznawczym. Prosty w swojej formie budynek jest tłem dla swojej zawartości. Jego multimedialna elewacja jest odzwierciedleniem dynamicznych czasów w których żyjemy i jednocześnie informuje przechodniów o aktualnych wystawach czy wydarzeniach. Prosta bryła budynku wysokością nawiązuje do istniejącej zabudowy. Wewnątrz przewidziano otwarte przestrzenie wystawiennicze. Ich mobilne podziały dają możliwość jednoczesnego przedstawiania różnych ekspozycji z zakresu malarstwa, fotografii, rzeźby, instancji oraz nowych mediów. Mobilne ściany nazwane „emotion walls” służą odwiedzającym do wyrażania swoich odczuć i emocji związanych ze sztuką. Wysoka na dwie kondygnacje galeria od strony północnej jest oddzielona od pozostałych sal ścianą wody. Do tej galerii można dostać się dopiero w momencie zatrzymania wody, co ma miejsce systematycznie co kilkanaście minut. To miejsce kontemplacji sztuki. Cisza, spokój i szum wody pozwalają nam się odizolować od pozostałej części muzeum. Istnieje też dodatkowo możliwość otwarcia tej  strony budynku. Wówczas galeria przestaje być miejscem intymnym, staje się otwarta i „wychodzi” do ludzi. Podczas projektowania całości muzeum cały czas posiadaliśmy jeden cel, aby całość tworzyła spójną i harmonijną całość z człowiekiem i otoczeniem.