Projekty budowlane i wykonawcze pełnobranżowe budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Projekty budowlane i wykonawcze pełnobranżowe budynków użyteczności publicznej: usługowych, biurowych, handlowych, gastronomicznych

Przebudowy, rozbudowy obiektów istniejących i zmiany sposobu użytkowania obiektów istniejących

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane / operaty inwentaryzacyjne

Prowadzenie czynności urzędowych związanych z procesem budowlanym (pozwolenie na budowę, warunki zabudowy, pozwolenie na użytkowanie etc.)

Analiza przydatności terenu dla konkretnej Inwestycji / analiza architektoniczna budynku przed zakupem