Denim & Supply Ralph Lauren

  • MARKA: Denim & Supply Ralph Lauren
  • KLIENT: Konrad Knoblauch GmbH
  • LOKALIZACJA: Mall of Berlin / Levantehaus Hamburg
  • POWIERZCHNIA: 140m2 / 230m2
  • ZAKRES: Pełnobranżowy projekt wykonawczy, koordynacja i nadzór nad realizacją
  • ROK: 2014 / 2015

Lokalizacja sklepów Denim & Supply Ralph Lauren: Berlin, Hamburg