MCM

  • MARKA: MCM
  • KLIENT: Konrad Knoblauch GmbH
  • LOKALIZACJA: Mall of Berlin
  • POWIERZCHNIA: 120m2
  • ZAKRES: Pełnobranżowy projekt wykonawczy, koordynacja i nadzór nad realizacją
  • ROK: 2014

Lokalizacja sklepów MCM: Berlin